Nils Taghinejad HÄLSAR DIG välkommen TILL  Örkelljungapartiet!

  Örkelljungapartiet = (ÖP)

Vi vill att skatten skall höjas i Örkelljunga Kommun med 2 kronor när vi kommer med i kommunfullmäktigeval i Örkelljunga 2026. 

Om vi vill ha en politik som håller sig längre så behövs denna  strategi göra. När vi gör detta så kan besparingar inom ett till några år upphöra och vi kan återgå till det normala verksamheten i kommunen igen.

Örkelljunga kommun borde ha mindre skolor och klasser för forskning visar att barn som har tillgång till en skola nära naturen har en bättre hälsa och inlärningsförmåga än som på större orter. Man man tex har någon form av diagnos så är det alltid bättre med en liten skola och klass än stora skolor som inne i Örkelljunga. Örkelljungapartiet vill att Tockarps skola skall återigen öppnas för undervisning. Även om man har sålt skolan kan man öppna en skola på en annan plats. Det är dumt att lägga ner en skola för att gå inne i Örkelljunga. Det finns 900 grundskoleelever och redan nu har man portionerat ut dem på Utbildningscentrum och då hade man inte behövt stänga skolan i Tockarp om man har dessa problemen. Vi kan bygga fler skolor där andra kommuner kan hyra in sig med elever och klasser så kommer undervisningen med lärartätheten och elevtätheten bli tätare. Kungsskolans elever bör portioneras ut till flera mindre skolor i kommunen. I ett statsbidrag behöver alla elever få 200kr extra i månaden för undervisningen och flytt till mindre skolor. Om inte skolgården blivit större så borde den bli ännu större i en ny budget och Skolgatan ska stängas för trafik.  Rastvakter skall alltid vara ute på skolgården.  


Örkelljungapartiet (ÖP) måste också svara på den negativa Jimmie Åkesson kritiken:  Sverige hade inte haft så många pizzerior om det inte varit för utlänningar  som kommit hit, menar Partigrundaren Nils Taghinejad han fortsätter. Vi ska väl inte slänga ut folk eller riva moskéer  i storstäderna? Men det är ett faktum att SD  är som dem är på riksdagsnivå. Om Örkelljungapartiet vinner höstens val 2026 så ska alla pizzerior bli fler är en sak som står oss närmast, partiet tror också på mångkulturer såväl som i Örkelljunga, titta vad Malmö lyckats med livsmedel från hela värdens alla kök.  Dock vågar jag  påstå att inte  förlängda  thai restaurangen är absurt då partiet tror att det handlar om pengar och  makt hos politiker som fattat beslutet i Örkelljunga om att flytta och riva lägenheten och thai köket efter att avtalet löpt ut för restaurangen i Örkelljunga centrum.

Dags att påbörja en park för familjer vid kommunens största sjö kring Örkelljunga? Ja om du frågar Örkelljungapartiet och Nils Taghinejad så ska bygdens tätort få en fin park där man kan både  fiska och leka samt ha goa grillmöjligheter förutom Mammas vik idag. Det ska planteras träd och grönska kanske kan vi efterlikna Trelleborgs palmer  söder om Malmö och Vellinge. Det ska även vara möjligt med en fotbollsplan med gräs en mindre sådan än den enda i tätorten idag. Det ska sättas upp övervakningskameror så att ordningsvakter kan bevaka och agera om det är något misstänksamt, medans barnen leker fridfullt, med väktarnas  hjälp.  Även mer sparsam och skarp belysning vid skymningens inbrott, mörker.

En kiosk  ska även kunna sälja kakor och glass eller nåt annat gott också. Privat personer måste dock följa samma regler som livsmedelsverket har för affärerna och restaurangerna och ha god hygien. Då kan kommunen bevilja att du får sälja under sommarhalvåret. Avsett i detta förslag gäller Hjälmsjön och den aktuella förslaget runt 2026 års val. men en avgift till kommunen på 30 procent av din försäljning ska redovisas till Örkelljunga kommun om det går hela vägen.


Hej! Örkelljungapartiet har  nu dragit ur sig ur samtliga regioner i Sverige, riksdagsvalet och EU-valet 2024. Men vi behåller vår plats till Örkelljunga kommunfullmäktige i valet 2026. För att Örkelljunga ska få fler invånare behöver vi bygga attraktiva bostäder i form av radhus och trevånings hus 35 meter högt. Det är billigt att bygga hus i Örkelljunga, då många hellre vill bo i städerna och på så sätt lockar vi oss till invånare till Örkelljunga från hela Skåne. Därför är det rimligt att höja skatten med en krona eller mer efter valet 2026 om det bedöms vara samma läge ekonomiskt som idag. Det blir ca 2000-3000kr extra om året. Bostadstyperna kan vara med gemensamma trädgårdar eller privata beroende på boendeformen. Vi kan låta 3 Hus eller HSB bygga i attraktiva Örkelljunga under 5-10 års tid efter valet 2026. Vi ska satsa på LSS, skola, utbildning, trygghet och säkerhet och mer och mer sparsam belysning. En cykelväg som är asfalterat fram till Skåneporten. Hela banvallen ska bli belyst från Eket upp till Skånes Fagerhult. Väktare skall främst kolla kameror i offentliga miljöer i Örkelljunga kommun. Vi behöver äldreboende och serviceboende även i Skånes Fagerhult och Åsljunga. Där nya centrum kan tas fram med nya butiker och bättre bussförbindelser. I och med varmare klimat kan landis byggas om till ishall. Fotbollsplanen i Örkelljunga ska få sittplatser längs med sidorna. Kommunen behöver söka pengar till idrotten i Örkelljunga - stadsbidrag på 7000kr/spelare och år. / Nils Taghienjad på  Örkelljungapartiet.

Vi vill ha en politik i Örkelljunga som passar de flesta, helst alla. Vi vill såklart inte höja skatten i onödan men vi ser att fler partier i kommunen i Örkelljunga vill göra det. Nästan 29 miljoner kronor kommer Örkelljunga kommun ta ifrån pengar som sparats men vi vill höja skatten likt KD för att undvika detta.  Att ta pengar från sparandet är inte alltid bra att bara göra det och ha samma sorts skatt kvar. Vi vill bygga fler 3 våningshus enligt regelverket som innebär att husen bara får ha en viss höjd. För detta krävs mer pengar än dagens skattepengar genererar.

Anser du att Örkelljunga ska höja skatten i kommunen?

  Ja det håller jag med om.   Nej det håller jag inte med om   Jag är splittrad i frågan.Tycker du att vi ska bygga fler  attraktiva radhuslägenheter i Örkelljunga centrum inom 5 år. med plats för ca 100 lägenheter?

Vill du ha både lägenheter och villor i Örkelljunga kommun?

  Jag vill ha både och!   Bara lägenheter i form av femvåningshus!   Radhuslägenheter och flervåningshus!

Vi på Örkelljungapartiet vill ha ett tryggare Örkelljunga med övriga kommunen. Men vi vill att ordningsvakter enbart ska kolla ordningen i Örkelljunga via uppsatta kameror runt om i byarna.

Vad tycker du?

Vad tycker du om lag och ordning i byarna i Örkelljunga kommun?

  Fullständigt urdåligt!   Bättre!   ja, jag jag tycker att kamrerer är nödvändiga i Örkelljunga

r inte  ha rätten att neka Hur många mataffärer vill du ha i Örkelljunga?

  Fler än tre!   Som det är idag!   Jag vet inte än!Vad tycker du om Örkelljunga kommuns alla nerskärningar?

  Borde istället satsa på LSS, Sjuka inom vård och omsorg,   borde satsa på elevhälsan skolpersonalen välbefinnande   Dra in på saltet på vägarna i kommunen - grus är bästa alternativet.

Vill du bli en aktiv medlem i Örkelljungapartiet (ÖP)

  Jag vill självklart det!   Jag avvaktar och ser hur politiken hemma i Örkelljunga fungerar.   Nej inte alls partiet är inte vad som uppfyller mig!

Vi vill nu se mindre skolor och klasser i kommunen. Håller du med?

  Jag håller med att elevens hälsa välmående och inlärning ökar!   Jag ska återkomma med svar.   Nej stora skolor är bäst som den är!


Hur vill du ha det där du bor i Örkelljunga kommun?

  Jag vill satsa på centrala Örkelljunga med fler butiker och företag!   Bygg ett centrum i Eket, Åsljunga och Skånes Fagerhult!byarna ska ha café och några små butiker att handla mat och läkemedelsvaror av!   Pressbyrån kunde ha en obemannad kiosk med hög säkerhet!

Vad ska vi ta pengarna ifrån - skär ned på tre saker i kommunen!

  Dra ned på skolskjutsarna till och från skolan.   Dra ned på vägunderhållningen!   Dra ned på belysningen - även i skolan under vinterhalvåret!


Örkelljungapartiet vill införa böter på hög musik - utom tillåten arrangemang!

  Jag tycker att ordning och reda är ett bra bra val!   Jag tycker att hög musik ska förbjudas helt i offentliga sammanhang.   Jag är splittrad i frågan Örkelljungapartiet ställer.


nedskräpningar i Örkelljunga kommun - vad ska böteslappen landa på, anser du?

  100 kronor i månaden i 12 månader?   500 kronor i månaden i 2 år?   900 kronor i månaden i fem månader?   Har inga åsikter alls.

 

 

Örkelljungapartiet (ÖP) vill att ett äventyrsbad ska byggas i Örkelljunga centrum -håller du med partiet?

  Jag håller med men tycker att det inte är prio ett fråga?   Jag vill se ett äventyrsbad i Örkelljunga centrum   Är splittrad i frågan.

 

Ska brandkåren finnas på Skåneporten E4 också?

  Jag vill att det ska vara två räddningsstationer i Örkelljunga   Jag tycker vi ska avveckla stationen i Skånes Fagerhult och flytta personalen till centralorten Örkelljunga   Jag vill ha det som idag.Vad tycker du om mobilförbud på grund och högstadieskolan!

  Jag tycker att det är bra att elever inte använder sina telefoner under skoltid!   Jag vill att mitt barn ska få avgöra det i samråd med vårdnadshavaren, eleven och skola!   Jag tycker inget kring detta!
Messenger & Facebook: Nils Taghinejad


Post
Samtal
Karta
Om