Nils Taghinejad HÄLSAR DIG välkommen TILL  Örkelljungapartiet!

  Örkelljungapartiet = (ÖP)

Dna sida är under upp

Vad tycker du om Örkelljungas lokala partier?

  Jag tycker att Moderaterna Örkelljunga har en politik som håller måttet!   Nej !Jag tycker inte att (M) Örkelljunga har en tydlig kommunpolitik   Jag håller med att Sverigedemokraterna Örkelljunga kommunpolitik håller!   (SD) Örkelljunga håller inte måttet alls!   Ja! Jag tycker att andra partier i kommunen gör jobbet betydligt bättre   Jag har inte förtroende för Örkelljungas partier!


Post
Samtal
Karta
Om